هر کجا هستی… خوش باشی


پیشدست خرما استکان چای

 

حالا که همه رفته‌اند و من مانده‌ام و این چاردیواری کوچک و نقلی… حالا که یکی شده آجر به آجرِ پیکر زمختِ دیوار، با سلول به سلولِ پوستِ دستهای زبر و ضخیمم… حالا که از بین همه چیز و همه کس، فقط دل آهنین ساعت قدیمی برای تنهائیهایم به رحم میآید و بریده‌بریده و جویده‌جویده در گوشم درد دل میکند… حالا که قابِ چشمانم هر لحظه بر در است تا کسی در بزند و گوش تیز کنم و بپرم میان حرفهای یکریزِ ساعت و چادرِ سفیدِ گلگلی‌ام را با شوق بر سر بکشم و در بگشایم و آن را که پشتِ در است، غرق در آبشار نگاهم کنم، دعوتش کنم، بنشانمش کنارم و برایش لبخند ببافم و محبت بدوزم و خاطرات گذشته را قاب بگیرم و به گشت و گذاری در موزۀ ذهنم، به سیاحتی هر چند کوتاه در یادگارخانۀ حرفهای خاکخورده و تلنبارشده در قلبم ببرم… انگار زمان خودش را پهن کرده روی زمین و درست از زیر سیبکِ ورمکردۀ گلویم، کش آمده تا آااان سر دنیا.
عزیزم، امیدم، عسلم، عصای دستم؛ باور کن حالا ساعت هم ساعتهاست که فقط برای خودش دارد حرف میزند. باور کن حالا نگاهِ مانده‌بردرِخانه‌ام هم دارد عین آبِ سماور خشک میشود. میترسم باز هم چایِ از دهن افتاده را، خرمای کنارِ استکان نشَسته را، پیشدستِ پر از گلهای ریز و گُلی‌رنگِ زیرشان
را بردارم ببرم بنشینم گوشه‌ای و به گوشه‌ای دیگر خیره شوم و باز هم با خود بگویم: «گرفتارند، نمی‌رسند، نشد، نمیتوانند… هر جا که هستند خوش باشند»!

ف.حسامی

© یادآوری: اشتراک گذاشتن این متن از طریق لینک به این صفحه در صفحات وب بلامانع است اما نشر آن به روشهای دیگر، بویژه به صورت چاپی مجاز نیست

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: